Výzva na vykonanie deratizácie – apríl a máj 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vyzýva všetky povinné subjekty na realizáciu opatrenia – vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 24.04.2020 do 15.05.2020.

Výzva na vykonanie deratizácie v období od 24.04.2020 do 15.05.2020 – úplné znenie (.pdf)