Prírodovedné vychádzky

Najlepšie je nám všetkým vonku, keď svieti slniečko a my môžeme pozorovať prírodné zázraky v našom okolí. Radi navštívime aj hospodársky dvor niektorých z našich starých rodičov, zábavný park na pažiti, okolie potoka a polia.