Šikovné ručičky a nožičky – jún 2020

Zábavné je kreslenie s kamarátmi. Spoločne kreslíme na zemi a diskutujeme. Učíme sa navzájom. Konštruujeme stavby z lega podľa obrázkových nákresov ako dospelí konštruktéri. Aj interaktívna tabuľa nám poskytuje bohatý priestor na premýšľanie, dopĺňanie, vkladanie a presúvanie predmetov v detských PC  edukačných programoch.