Parte – Bronislav Ignác Kramár

Obec Pusté Sady zverejňuje parte emeritného opáta kláštora v českom Želive Bronislava Ignáca Kramára, ktorý zomrel 20. júna 2020 vo veku 74 rokov a ktorý v rokoch 1983 až 1999 spravoval farnosť Pata a filiálku Pusté Sady.

Kanonia premonštrátov v Želive

Svätý Bože, nech sa Ti klania celá zem a nech Ti spieva… Ž 66, 4

S vierou vo vzkriesenie a večný život oznamujeme, že 20. júna 2020 bol Najvyšším Veľkňazom povolaný na večnosť emeritný želivský opát J.M. Bronislav Ignác Kramár, O. Praem.

Narodil sa v Slovenskej Novej Vsi 31. októbra 1945. Za kňaza bol vysvätený 19. júna 1971 v Trnave. Do Kanonie premonštrátov v Želive vstúpil v roku 1976. Slávnostné sľuby zložil do rúk opáta Víta Bohumila Tajovského – tajne, v dobe komunizmu v roku 1979. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Novom Meste nad Váhom, neskôr ho vymenovali za farára v Čachticiach a od roku 1983 spravoval farnosť Pata v okrese Galanta. Vo februári 1999 bol zvolený za opáta koadjútora. Opátsku benedikciu prijal z rúk súčasného pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku 17. apríla 1999 v Opátskom kostole Narodenia Panny Márie v Želive. Kanoniu viedol do roku 2013, keď zo zdravotných dôvodov rezignoval.

S naším drahým opátom sa rozlúčime v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave vo štvrtok 25. júna 2020 svätou omšou o 11. hod. Popoludní o 15. hod. jeho telo uložíme do hrobu na cintoríne v rodnej Slovenskej Novej Vsi, kde bude očakávať slávne vzkriesenie.

R.I.P.

Opát Jáchym a spolubratia Kanonie premonštrátov v Želive, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a kňazi z jeho arcidiecézy sestra Fidelis S.Praem, sestra Anna s rodinou, brat Michal s rodinou, švagriná Anastázia s rodinou, a ostatní príbuzní .

Parte – Bronislav Ignác Kramár (.pdf)