Predčitateľská, predpisateľská a predmatematická gramotnosť

Ťažké názvy, ale pre našich škôlkárov ľahké a zaujímavé aktivity. Zoznamujú sa s písmenkami v tlačenej podobe, vytvárajú slová z magnetických písmen – hlavne svoje mená. Precvičujú si základné zručnosti pre písanie – čiary, vlnky, oblúky a sľučky. V matematike okrem číselného radu radi stavajú stavby z kociek podľa vopred určeného obrázkového alebo číselného plánu. Priestorová predstavivosť je potom hračka.