Rozlúčka so štvrtákmi a hurá na prázdniny

Lúčenie je vždy ťažké, o to viac, keď sa lúčia tí, ktorí si veľmi prirástli k srdcu. Štyri roky ubehli ako voda a štvrtáci opúšťajú našu miniškoličku, aby pokračovali v štúdiu na druhom stupni. Bude nám všetkým za nimi veľmi smutno a mne obzvlášť. Aj slzy boli, aj objatia, aj vrúcne slová. Zo srdca ďakujem za celé štyri roky plné tvorivosti, radosti, nadšenia a vzájomného obohacovania. Rodičom ďakujem za ústretovosť, porozumenie a spoluprácu. Odchádzajúcim deťom prajem veľa úspechov v novej škole.

Vysvedčenia rozdané, úsmevy tiež, slzy zotreté, hor sa na prázdniny!