Stretnutie rodičov detí pred začiatkom školského roka 2020/2021

Riaditeľka Materskej školy Pusté Sady Mgr. Monika Oboráková oznamuje rodičom detí, že v pondelok 31.08.2020 o 16:00 hod. sa uskutoční v Materskej škole informatívne stretnutie rodičov detí pre nový školský rok 2020/2021 a stretnutie Rady školy pri Materskej škole v Pustých Sadoch.

Pokyn upravujúci podmienky Materskej školy v Pustých Sadoch na zamedzenie šíreniu vírusu COVID-19 v školskom roku 2020/2021 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu materskej školy a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí zo dňa 28.8.2020 (.pdf)