Výlet do banského múzea

Prvý tohtoročný školský výlet je za nami. Zavítali sme do čarovného mesta Banská Štiavnica. Za jeden deň (čo je v Štiavnici viac ako málo) sme navštívili Banské múzeum pod Klingerom, prešli sme sa po meste, omrkli Starý aj Nový zámok, pozreli si zámky lásky pod láskavým dohľadom Andreja Sládkoviča a jeho Maríny, zlízali sladkú zmrzlinu a voňavou lesnou cestičkou sme sa dostali k jednému zo štiavnických tajchov – Veľká vodárenská. Pojedli sme, čo sme mali a šup domov.