Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu – jeseň 2020

Obec Pusté Sady oznamuje, že 08. októbra 2020 (štvrtok) sa o 8.00 hodine ráno uskutoční v obci Pusté Sady zber elektroodpadu.

Budú sa zberať všetky domáce elektrospotrebiče ako:  chladničky, pračky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie, oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. Kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu!!!

Elektroodpad si vyložte pred svoj dom až ráno! Zamedzíme tým vykradnutiu elektročastí osobami, ktoré na to nemajú oprávnenie.  V prípade potreby s vyložením elektrospotrebičov Vám pomôžu pracovníci obce.

V dňoch  10. a 11. októbra 2020 (sobota, nedeľa) sa uskutoční v obci Pusté Sady jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú v týchto dňoch pristavené pri zadnej bráne cintorína v Pustých Sadoch. Do kontajnerov je zakázané ukladať komunálny odpad a zelený odpad zo záhrad.

Na ukladanie zeleného odpadu zo záhrad (kvety, tráva, vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, štiepka, šupy z čistenia zeleniny a ovocia) je určený kompostér, ktorý ste dostali z Obecného úradu.

Na drevný odpad, odpad zo strihania a orezávania drevín, krovín a stromov je určené zberné miesto v lokalite nad futbalovým ihriskom, na začiatku čerešňovej cesty vľavo. 

Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na prísny zákaz spaľovania akéhokoľvek odpadu na záhradách a dvoroch rodinných domov.

Nebuďme ľahostajní k prírode, trieďme odpad !