Dotazník k radónovej problematike

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky si dovoľuje požiadať občanov o súčinnosť pri distribúcii a vypĺňaní dotazníka zameraného na radónovú problematiku.

Dotazník vypracovali pracovníci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni v rámci projektu RER 9453. Šíri sa online súčasne v cca 20 krajinách Európskeho regiónu MAAE systémom “valiacej sa snehovej gule”. Dotazník môžu vyplniť občania Slovenskej republiky všetkých vekových kategórií, ale do záverečného vyhodnotenia budú zahrnuté len odpovede od občanov vo veku 18-64 rokov a vyhodnotený bude podľa pokynov MAAE.

Dotazník je k dispozícii online v slovenskom a maďarskom jazyku:
slovenský jazyk: https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=sk
maďarský jazyk: https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=hu