Bezpečnostné opatrenie v Materskej škole Pusté Sady od 03.11.2020

Podľa nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 01.11.2020 v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č.15 a č.16 zo dňa 29.10.2020 a 30.10.2020 a uznesenia vlády SR č.693/2020 riaditeľka Materskej školy Mgr. Monika Oboráková oznamuje, že do vnútorných a vonkajších priestorov Materskej školy je možné vstúpiť až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy. Ministerstvo školstva v takomto prípade odporúča, aby rodič neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Viac informácií nájdete na stránke www.minedu.sk v sekcii aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním – Spoločná zodpovednosť.

Bezpečnostné opatrenie platí od utorka 3. novembra 2020.