Farské oznamy 27.12.2020 – 03.01.2021

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 27.12.2020 do 03.01.2021.

Čítať ďalej

PF 2021

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku 2021 veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a pohody Vám praje starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Pusté Sady.

Úradné hodiny Obecného úradu – Vianoce 2020

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje, že od 23. decembra 2020 do 10. januára 2021 bude pre verejnosť uzavretý. V súrnych prípadoch môžete kontaktovať starostu obce na telefónnom čísle: 0907 709 221.

Modernizácia kamerového systému v obci Pusté Sady

V súvislosti s realizáciou projektu zameraného na oblasť situačnej prevencie (kamerový systém) bol v roku 2019 obcou Pusté Sady vypracovaný projekt s názvom „Modernizácia kamerového systému v obci Pusté Sady“ (ďalej “projekt”).

Cieľom projektu zameraného na oblasť situačnej prevencie bola modernizácia kamerového systému pre 24 hodinové monitorovanie vo vybraných častiach obce Pusté Sady. Projekt bol Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v roku 2019 schválený a podporený dotáciou vo výške 8 000,00 eur.
V roku 2020 bol projekt zrealizovaný a jeho celkové náklady boli vo výške 10 758,00 eur, z toho spolufinancovanie obcou Pusté Sady bolo v sume 2 758,00 eur.

V obci bol kamerový systém modernizovaný na uliciach a lokalitách:

  1. Športový areál
  2. Námestie pred obchodom
  3. Cintorín
  4. Hlavná križovatka
  5. Námestie pred základnou školou

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“

Farské oznamy 20.12. – 27.12.2020

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 20.12. do 27.12.2020.

Čítať ďalej