Farské oznamy 20.12. – 27.12.2020

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 20.12. do 27.12.2020.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

20.december

4.adventná 9,00 +Marta Nemečková, 30dňová
Pondelok 21.december 17,00 +rodina Vodičková
Utorok 22.december 17,00 za všetkých kňazov,ktorí slúžili v našej farnosti a za duše v očistci
Streda                  
Štvrtok 24.december

Štedrý deň

22,00 +matka Viera,otec Štefan,krstní rodičia Ľubomír a Daniela
Piatok 25.december

Narodenie Pána

9,00 +Viera,Helena a Milan
Sobota 26.december

Sv.Štefan

9,00 +rodičia Horňáčkoví,kmotor Ján,a starí rodičia z ob strán
Nedeľa

27.december

Svätá Rodina 9,00 Ďakovná za uzdravenie dcéry,za pokoj,porozumenie a ochranu rodiny
  • spovedať budem pri večerných sv.omšiach, na Štedrý deň bude betlehemské svetlo vo farskom od 11,00 do 12,00. Polnočné sv.omše tu v Pustých o 22,00 a v Pate o polnoci.
  • Narodenie Pána ako v nedeľu,pri sv.omši farská ofera.