Modernizácia kamerového systému v obci Pusté Sady

V súvislosti s realizáciou projektu zameraného na oblasť situačnej prevencie (kamerový systém) bol v roku 2019 obcou Pusté Sady vypracovaný projekt s názvom „Modernizácia kamerového systému v obci Pusté Sady“ (ďalej “projekt”).

Cieľom projektu zameraného na oblasť situačnej prevencie bola modernizácia kamerového systému pre 24 hodinové monitorovanie vo vybraných častiach obce Pusté Sady. Projekt bol Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v roku 2019 schválený a podporený dotáciou vo výške 8 000,00 eur.
V roku 2020 bol projekt zrealizovaný a jeho celkové náklady boli vo výške 10 758,00 eur, z toho spolufinancovanie obcou Pusté Sady bolo v sume 2 758,00 eur.

V obci bol kamerový systém modernizovaný na uliciach a lokalitách:

  1. Športový areál
  2. Námestie pred obchodom
  3. Cintorín
  4. Hlavná križovatka
  5. Námestie pred základnou školou

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“