PF 2021

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku 2021 veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a pohody Vám praje starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Pusté Sady.