Zmluvy 2021

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2021. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaZmluva vo formáte PDF
Maroš Kriška-Zmluva o nájme bytu - Horizont A20.12.202120.12.2021Nájomná zmluva - Maroš Kriška (.pdf)
René Durdiak-Zmluva o nájme bytu - Horizont B20.12.202120.12.2021Nájomná zmluva - René Durdiak (.pdf)
Agneta Juhanyak-Zmluva o nájme bytu - Horizont B20.12.202120.12.2021Nájomná zmluva - Agneta Juhanyak (.pdf)
Jozef Vandák-Zmluva o nájme bytu - Horizont B20.12.202120.12.2021Nájomná zmluva - Jozef Vandák (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 9 k zmluve č. 1/200814.12.202114.12.2021Dodatok č. 9 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.-Darovacia zmluva - peňažný dar na rozvoj kultúry a športu25.11.202129.11.2021Darovacia zmluva - KOMPLEX (.pdf)
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď04/DV/2021Zmluva o duálnom vzdelávaní - praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania10.11.202110.11.2021Zmluva 04/DV/2021 (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Zmluva o dielo - Rekonštrukcia prístupového chodníka s osvetlením v obci Pusté Sady08.11.202108.11.2021Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka (.pdf)
GA-AUDIT s.r.o.-Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - účtovný rok 202028.10.202128.10.2021Zmluva GA-AUDIT s.r.o. - 2020 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta21/05/010/24Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov27.10.202127.10.2021Dohoda 21/05/010/24 (.pdf)
Ing. Helena Brezíková-Darovacia zmluva - pozemok "E" parcelné číslo 1055/2 o výmere 35m2 - zastavaná plocha a nádvorie27.10.202127.10.2021Darovacia zmluva-Brezíková (.pdf)
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)ZLP-VT-2021-0495Zmluva o prevode výpočtovej techniky22.10.202122.10.2021DEUS - zmluva o prevode VT (.pdf)
Današ s.r.o.-Zmluva o dielo - Oprava povrchov miestnych komunikácií v obci Pusté Sady20.09.202120.09.2021Zmluva o dielo - Današ s.r.o. (.pdf)
Gabriela Janíčková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Zmluva o nájme bytu - Gabriela Janíčková (.pdf)
Matúš Čačaný-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Matúš Čačaný (.pdf)
Katarína Krišková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Katarína Krišková (.pdf)
Agneta Juhanyak-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Agneta Juhanyak (.pdf)
Róbert Rajčo-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Róbert Rajčo (.pdf)
Jozef Vandák-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Jozef Vandák (.pdf)
Barbora Macháčová-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Barbora Macháčová (.pdf)
Mária Vyskočová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Mária Vyskočová (.pdf)
Jana Faturová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Jana Faturová (.pdf)
Michal Vivodík-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Michal Vivodík (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Radoslav Vaško (.pdf)
Mgr. Patrik Hornák-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Mgr. Patrik Hornák (.pdf)
Miriam Ščasná-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Miriam Ščasná (.pdf)
Katarína Kohútová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Katarína Kohútová (.pdf)
Miroslav Kožuch-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Miroslav Kožuch (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Jaroslava Drápalová (.pdf)
Tomáš Kohút-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Tomáš Kohút (.pdf)
Martin Kollárik-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Marin Kollárik (.pdf)
Komingstav s.r.o.Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na projekte "Oprava Povrchov miestnych komunikácií v obci Pusté Sady"15.09.202115.09.2021Mandátna zmluva - Oprava povrchov miestnych komunikácií v obci Pusté Sady (.pdf)
Komingstav s.r.o.Mandátna zmluva - výkon stavebného dozoru na projekte "Rekonštrukcia prístupového chodníka s osvetlením v obci Pusté Sady"13.08.202113.08.2021Mandátna zmluva - Rekonštrukcia prístupového chodníka s osvetlením v obci Pusté Sady (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na projekte "Oplotenie futbalového ihriska"10.08.202110.08.2021Mandátna zmluva - Komingstav s.r.o. (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Zmluva o dielo - Vybudovanie oplotenia v obci Pusté Sady03.08.202103.08.2021Zmluva o dielo - Oplotenie v obci Pusté Sady (.pdf)
ALATERE, s.r.o.GA135/2021Zber, odvoz, skladovanie triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - VŽP kategórie 329.07.202101.08.2021Zmluva GA135/2021 (.pdf)
Slávka Súkeníková-Nájomná zmluva - garsoniera - Horizont A28.06.202128.06.2021Nájomná zmluva - Slávka Súkeníková (.pdf)
Energie2, a.s.1112433Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku10.05.202110.05.2021Zmluva č. 1112433 (.pdf)
Emília Kollárová-Nájomná zmluva - garsoniera - Horizont A28.04.202129.04.2021Nájomná zmluva - Emília Kollárová (.pdf)
I.E.L.M., s.r.o.-Zmluva o dielo - Závlahový systém Pusté Sady23.04.202123.04.2021Zmluva o dielo - Závlahový systém Pusté Sady (.pdf)

Rozpočet k zmluve o dielo - Závlahový systém Pusté Sady (.xls)
Slovenská republika - Štatistický úrad SR-Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 202115.03.202116.03.2021SODB2021 - Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke (.pdf)
Zdravo a chutne.com, s.r.o.-Zmluva o dodávkach tovaru v programe Školské ovocie na školský rok 2021/202211.03.202111.03.2021Zmluva - Školské ovocie - 2021/2022 (.pdf)-
Natur-Pack, a.s.-Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov18.02.202118.02.2021Dodatok č. 4 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
ISG | DRS, s.r.o.1234Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve - zaistenie, preprava a odstránenie nebezpečného odpadu18.01.202118.01.2021Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 8 k zmluve č. 1/200802.01.202102.01.2021Dodatok č. 8 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)