Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Pusté Sady – 30.01.2021

Na základe výsledkov prvého kola skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”, v ktorom okres Galanta dosiahol pozitivitu 2,19% Obec Pusté Sady organizuje druhé kolo skríningového testovania. Certifikáty, respektíve Potvrdenia o vykonaní testu z prvého kola platia do utorka 2. februára 2021. Druhé kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” bude v našej obci v sobotu 30. januára 2021:

 • Testovanie bude prebiehať v exteriéri v odbernom mieste v Športovom areáli Pusté Sady v čase od 7:00 do 18:00. V čase od 12:00 do 13:00 bude hygienická prestávka a vykoná sa dezinfekcia priestorov. Posledný odber bude realizovaný o 17:30.
 • Testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti. Testovanie je určené prednostne pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Pusté Sady.
 • Prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia väčšinu času vo svojich domovoch.
 • Každý účastník testovania je povinný priniesť si občiansky preukaz, pripraviť si svoje telefónne číslo a kartičku poistenca.
 • Na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
 • Počas čakania na test a pobyte v Športovom areáli je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 3 metre od iného účastníka testovania.
 • Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdaný Certifikát o výsledku testu, respektíve Potvrdenie o vykonaní testu.
 • Každý účastník testu je povinný dodržiavať pokyny personálu odberového miesta a zdravotníckeho personálu, ktorí budú prítomní na testovaní.

Na základe Vyhlášky č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa boli výnimky zo zákazu vychádzania bez negatívneho antigénového testu rozšírené o:

 • onkologických pacientov
 • ľudí so závažnou poruchou autistického spektra a s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom,
 • ľudí, ktorí sú v čase skríningového testovania od 18. do 26. januára 2021 v izolácii alebo na PN,
 • deti do 10 rokov veku
 • ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú doklad o prekonaní choroby nie starší ako 3 mesiace
 • ľudí, ktorí vedia preukázať, že ochorenie COVID-19 im bolo diagnostikované v čase od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021
 • ľudí, ktorí boli zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od druhého očkovania uplynulo aspoň 14 dní
 • žiakov nultého, prvého až štvrtého ročníka základnej školy,
 • žiakov základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch
 • vstup dieťaťa alebo žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vyhláška č. 13 a 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa – úplné znenie (.pdf)

V prípade zmien a doplnení organizačných a bezpečnostných pravidiel budeme občanov informovať.