Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Pusté Sady – 06.02.2021

Obec Pusté Sady pokračuje v skríningovom testovaní “Zachráňme spolu životy” pred spustením “COVID Automatu”. Tretie kolo testovania bude v našej obci v sobotu 6. februára 2021.

  • Testovanie bude prebiehať v exteriéri v odbernom mieste v Športovom areáli Pusté Sady v čase od 7:00 do 15:00. V čase od 12:00 do 13:00 bude hygienická prestávka a vykoná sa dezinfekcia priestorov. Posledný odber bude realizovaný o 14:30.
  • Testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti. Testovanie je určené prednostne pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Pusté Sady, ktorí potrebujú potvrdenie o negatívnom výsledku testu do práce, pre rodičov detí navštevujúcich Materskú školu Pusté Sady a rodičov žiakov Základnej školy Pusté Sady.
  • Prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
  • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia väčšinu času vo svojich domovoch.
  • Každý účastník testovania je povinný priniesť si občiansky preukaz, pripraviť si svoje telefónne číslo a kartičku poistenca.
  • Na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
  • Počas čakania na test a pobyte v Športovom areáli je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 3 metre od iného účastníka testovania.
  • Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdaný Certifikát o výsledku testu, respektíve Potvrdenie o vykonaní testu.
  • Každý účastník testu je povinný dodržiavať pokyny personálu odberového miesta a zdravotníckeho personálu, ktorí budú prítomní na testovaní.

V prípade zmien a doplnení organizačných a bezpečnostných pravidiel budeme občanov informovať.