Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka – 06.03.2021

V sobotu 6. marca 2021 sa v Pustých Sadoch konalo tretie spoločné skríningové testovanie obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. Počas dňa sa do Športového areálu prišlo otestovať 765 občanov, pozitívny výsledok mali 2 testy.

Ďakujeme nášmu posilnenému odberovému tímu za vykonané testy a občanom všetkých troch obcí, ktorí sa prišli otestovať podľa stanoveného harmonogramu. Prosíme všetkých občanov, aby aj naďalej dodržiavali všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia vrátane nových opatrení, ktoré začnú platiť od pondelka 8. marca 2021. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.