Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – stav sčítania v obci Pusté Sady k 09.03.2021

V rámci prebiehajúceho Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, sa k 9. marcu 2021 prostredníctvom elektronického formulára v našej obci sčítalo 345 občanov, čo predstavuje 53,24% z odhadovaného počtu obyvateľov obce Pusté Sady. Teší nás, že občania Pustých Sadov k tejto povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, pristupujú zodpovedne hneď od spustenia elektronického sčítania. Do 28. februára sa prostredníctvom elektronického formulára sčítalo až 275 občanov.

Obec Pusté Sady zároveň apeluje na všetkých občanov, ktorí sa doteraz nesčítali prostredníctvom elektronického formulára, aby tak urobili do 31. marca 2021. Návod, ako sa sčítať, ponúka inštruktážne video. Pre občanov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať elektronicky, bude pripravené asistované sčítanie od 1. apríla najneskôr do 31. októbra 2021. Asistované sčítanie budú v našej obci vykonávať výhradne zamestnanci obce. Bližšie informácie k asistovanému sčítaniu vám prinesieme po jeho spustení.