Veľkonočné sviatky 2021

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2021 Vám želá starosta obce Ing. Tomáš Nemeček, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Pusté Sady.

Veľkonočné sviatky 2021