Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre konflikt záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo dňa 07. 04. 2021

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Komisie pre konflikt záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorá sa konala dňa 07.04.2021.

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre konflikt záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo dňa 07. 04. 2021 (.pdf)