Výsledky skríningového testovania zákonných zástupcov detí a žiakov – 16.04.2021

V piatok popoludní sme otestovali zákonných zástupcov detí a žiakov z obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka, ktoré navštevujú materské a základné školy. Celkový počet vykonaných testov bol 253, všetky s negatívnym výsledkom.

Najbližšie skríningové testovanie pre občanov všetkých troch obcí sa bude konať v sobotu 24. apríla 2021 v Športovom areáli Pusté Sady. Pokyny k testovaniu zverejníme v priebehu budúceho týždňa.