Farské oznamy 02.05. – 09.05.2021

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 02.05. do 09.05.2021.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

2.máj

5.veľkonočná 9,00 +Mária Hrotíková,30dňová
Pondelok                  
Utorok 4.máj 18:00 +rodičia Vaškoví,Naďoví,Štefan a Otília a duše v očistci…..
Streda 5.máj 18:00 za členov sv.ruženca u p.Renatky Švihoríkovej
Štvrtok 6.máj 18:00 +Vaško Leonard a Terézia,rodičia a súrodenci z ob strán,zaťovia a dcéra Helena, vdp.P Vaško
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

9.máj

6.veľkonočná nedeľa 9,00 +Oliver Chudáčik,manž.Bernardína,Jozefína,starí rodičia Chudáčikoví,Hornákoví,Marcinkechoví a vnuk Ľubomír
  • Členovia sv.ruženca u p.Renatky Švihoríkovej darovali na kostol 100 Eur
  • Prvý piatok v mesiaci,spovedám pri sv.omšiach,