Pozvánka na Športové popoludnie pri príležitosti Dňa otcov 2021

Obecný úrad Pusté Sady srdečne pozýva všetky deti a rodičov na Športové popoludnie pri príležitosti Dňa otcov 2021, ktoré sa bude konať v sobotu 19. júna 2021 od 16:30 v Športovom areáli Pusté Sady. Program:

  • Tradičné aj netradičné športové disciplíny (streľba zo vzduchovky, hod granátom, rôzne atletické disciplíny)
  • Občerstvenie, ktoré zabezpečí Pohostinstvo u Sofii
  • Hudobná produkcia, ktorú zabezpečí DJ JOJO

Prosíme všetkých účastníkov, aby dodržiavali platné hygienické a bezpečnostné opatrenia pre 1. stupeň ostražitosti (“žltý okres”). Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce.