Škôlkárska olympiáda 2021 v Pustých Sadoch

Dňa 16.6.2021 sme v našej škôlke zorganizovali Škôlkársku olympiádu. Každoročne ju absolvujeme pod záštitou Školského úradu v Seredi. Tento rok však všetky zúčastnené materské školy olympiádu zrealizovali individuálne v rámci hygienických opatrení. Nám športoviská obce Pusté Sady poskytli nielen kvalitné prostredie, ale tiež nádherné počasie. Deti súťažili v piatich disciplínach, ktoré sa niesli v duchu postavičiek Pat a Mat: preskakovanie prekážok, hádzanie loptičkami na cieľ, cesta strachovým vrecom, zbieranie rukavičiek, beh. Deti si športovanie užili, mnohé z nich získali prvú medailu v živote. Ich radosť bola neopísateľná. Veľká vďaka patrí  práve Školskému úradu v Seredi (p. Oľge Kavoňovej), ktorý nám poskytol nielen športové potreby, ale tiež tričká a odmeny pre deti. Samozrejme ďakujeme touto cestou i p.starostovi obce, Ing. T. Nemečkovi, ktorý prišiel deťúrence podporiť a odovzdať medaile.