Projekt “Skvalitnenie športovej činnosti mládeže v obci Pusté Sady”

Projekt je zameraný na podporu a skvalitnenie športovej činnosti v obci Pusté Sady, konkrétne mládežníckych futbalových družstiev, ktoré hrajú v súťažiach na území Trnavského samosprávneho kraja. Obec Pusté Sady sa maximálne snaží podporovať mládežnícke športové družstvá, ktoré vykonávajú svoju športovú činnosť na území obce a v Trnavskom samosprávnom kraji. Realizáciou projektu sa zabezpečí zlepšenie technického vybavenia mládežníckych futbalových družstiev a to pomocou nákupu športovej výbavy a športových pomôcok, ktoré budú určené pre mládež vekovej kategórie U9 = do 9 rokov a U13 = od 11 do 13 rokov. Projekt bol schválený v súlade s Výzvou TSK č.1/O/2021 v rámci programu „Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy“ a účelom programu v oblasti d) Šport: podpora rozšírenia a skvalitnenia športovej činnosti zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. V rámci výzvy TSK č.1/O/2021 bol projekt finančne podporený Trnavským samosprávnym krajom.

Projekt “Skvalitnenie športovej činnosti mládeže v obci Pusté Sady” (.pdf)

Plagát k projektu – Skvalitnenie športovej činnosti mládeže v obci Pusté Sady (.pdf)