Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 24.09.2021

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 24.09.2021 v čase od 8:30 do 11:45 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice/objekty:

Pusté Sady č. 1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 229/VE, 238, 240, 244, 363/1.

Bez dodávky elektrickej energie zároveň budú odberné miesta:  24ZZS30233610007 – PUSTÉ SADY 130/VE, 24ZZS30233620002 – PUSTÉ SADY 130/ZA, 24ZZS3023360000C – PUSTÉ SADY 133/VE, 24ZZS4000137332F – PUSTÉ SADY 239/-

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.