Separácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

V spolupráci so spoločnosťou ALATERE s.r.o. sme pre občanov obce Pusté Sady pripravili ďalší spôsob triedenia odpadov. Na stojiskách kontajnerov so separovaným zberom pri predajni COOP Jednota, cintoríne a Bytových domoch HORIZONT nájdete kontajner hnedej farby, ktorý je určený na likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Do hnedých nádob na BRKO patria tieto odpady:

 • Tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • Starý chlieb a pečivo
 • Mäso, ryby, mliečne výrobky
 • Vajcia a výrobky z nich, vaječné škrupiny
 • Potraviny po záručnej dobe
 • Znehodnotené potraviny
 • Šupky z ovocia a zeleniny
 • Čajové vrecúška, lufa
 • Použité vreckovky, servítky
 • Papierové vrecká znečistené zeleninou a ovocím, maslom, džemom
 • Nespracované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu

Separácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu – leták na stiahnutie (.pdf)