Farské oznamy 03.10. – 10.10.2021

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 03. do 10. októbra 2021.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

24.január

27.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Vaškoví a Renáčoví,synovia Rastislav a Drahomír
Pondelok 4.oktober

Sv.František z Assisy

18,00 +Ján Forro a rodičia z ob strán
Utorok 5.oktober

Sv.Faustína

17,00 +manžel Jozef Kohút
Streda 6.oktober 18,00 +František Ondruška,20.výročie,
Štvrtok 7.oktober

P.Mária ružencová

18,00 za živých a zomrelých členov ružencového bratstva
Piatok 8.oktober 18,00 +rodičia Vyskočoví,brat Jozef a ostatní člen rodiny
Sobota                  
Nedeľa

10.oktober

28.nedeľa 9,00 +rodičia František a Mária Horňákoví
  • Utorok – sv.omša o 17,00
  • Streda – rekolekcia v Dolnej Strede,sv.omša o 9,30,
  • Milodary – pohreb p.Terézie a Jozefa Bakoví 100 Eur na kostol,
  • z krstu Emy Denisky Petzovej 100 Eur na kostol,