Odporúčania k Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých 2021

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Galante pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých polícia odporúča občanom:

  • príručné tašky, kabelky s osobnými vecami neodkladať na miestach bez dozoru, ako napríklad na hroboch, či lavičkách,
  • svoje osobné veci mať vždy na očiach, pretože stačí malá nepozornosť a zlodej sa k nim ľahko dostane,
  • starších ľudí z rodiny nenechávať chodiť na cintoríny osamotených,
  • nenechávať v odstavenom vozidle cennosti, doklady, elektroniku, ani iné hodnotné veci,
  • po opustení vozidla nezabudnúť vozidlo riadne uzamknúť,
  • dbať na svoju bezpečnosť na cestách a v ich blízkosti a používať reflexné prvky,
  • je dôležité, aby vodiči boli ohľaduplní voči chodcom a cyklistom, najmä na priechode pre chodcov a prispôsobili svoju jazdu poveternostným podmienkam a aby neparkovali svoje vozidlá tak, aby znemožnili prejazd iným.