Farské oznamy 16.01. – 23.01.2022

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 15. januára do 23. januára 2022.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

16.január

2.nedeľa 9,00 +rodičia Horňáčkoví,Hájnikoví a ostatní členovia rodiny
Pondelok                  
Utorok                  
Streda 19.január 17,00 +manžel František Ondrušek a rodičia
Štvrtok 20.január 17,00 +syn Ľubomír a Viera
Piatok 21.január 17,00 +Irena Ferková r. Donátová pohrebná
Sobota                  
Nedeľa

23.január

Nedeľa Božieho Slova 9,00 +Štefan Rigo -30 dňová
  • Budúca nedeľa – zbierka na katolícke školstvo
  • Milodary: z nedeľnej 100 Eur na kostol,
  • členovia sv.ruženca u p. Krivošíkovej 100 Eur na kostol