Odpočet elektromerov v obci Pusté Sady – Február 2022

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje občanom, že v dňoch 5. a 6. februára 2022 sa v obci uskutoční odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektrickej energie bez ohľadu na dodávateľa.