Farské oznamy 13.03. – 20.03.2022

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 13. marca do 20. marca 2022.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

13.marec

2.pôstna nedeľa 9,00 +otec Ján Vívodík, 10.výročie
Pondelok                  
Utorok 15.marec 17,00 za zdravie a Božiu pomoc č.156
Streda                  
Štvrtok 17.marec 17,00 +rodičia Štefan a Mária Súkenníkoví a duše v očistci
Piatok 18.marec 17,00 +manž. Pavol Kukučík,str rodičia z oboch strán
Sobota 19.marec

Sv.Jozef

9,00 +Mária Hrotíková,1.výročie
Nedeľa

20.marec

3.pôstna nedeľa 9,00 na úmysel za rodinu Radoslava a rodinu Kazimíra Vašku
  • Veľkonočná spoločná spoveď bude 10.apríla
  • Prvé sv.prijímanie v Pustých Sadoch bude 26.júna
  • Hody v Pustých Sadoch budú 18.septembra
  • Milodar zo sv.omše 50 Eur na kostol