Úpravy rozpočtu – 02/2022

Obec Pusté Sady zverejňuje úpravy rozpočtu za mesiac február 2022, ktoré boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2022.

Úpravy rozpočtu obce Pusté Sady – február 2022 (.pdf)

Upravený rozpočet obce Pusté Sady – február 2022 (.pdf)