Výlet do Vojenského historického múzea v Piešťanoch

Vybrali sme sa na výlet vlakom a navštívili sme Vojenské historické múzeum Piešťany, ktoré sa nachádza v areáli letiska Piešťany, ako súčasť Vojenského historického ústavu v Bratislave.
Múzeum bolo otvorené v septembri 2004, kedy bola sprístupnená stála expozícia pod názvom „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Expozícia je umiestnená na ploche väčšej ako 41 000 m² v halách aj exteriéri v južnej časti letiskového areálu. V múzeu sa nachádzajú rôzne typy vojenských motorových vozidiel a lietadiel, ktoré Slovensko kedysi využívalo. Hlavná časť expozície je zameraná na výzbroj československej armády v rokoch 1945 – 1992. Deťom sa múzeum veľmi páčilo a cesta vlakom bola taktiež zážitkom 🙂

Text o múzeu: sk.Wikipedia.org