Úpravy rozpočtu – 05/2022

Obec Pusté Sady zverejňuje úpravy rozpočtu za mesiac máj 2022, ktoré boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 07.06.2022.

Úpravy rozpočtu obce Pusté Sady – 05/2022 (.pdf)

Upravený rozpočet obce Pusté Sady – 05/2022 (.pdf)