Voľby 2022 – Oznámenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov MVK

Obec Pusté Sady oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych  krajov v roku 2022: obec@obecpustesady.sk.

Voľby 2022 – Oznámenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov MVK (.pdf) 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 22.08.2022

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.08.2022 v čase od 11:30 do 15:15 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice/objekty:

PUSTÉ SADY č. 50/7, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 166/VE, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 174/VE, 175, 175  /-, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186/ZA, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 210/PR, 210/VE, 213, 230, 806/10, 1055/1.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

 

Farské oznamy 24.07. – 31.07.2022

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 24. do 31. júla 2022.

Čítať ďalej

Konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia – Skládka odpadov Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zeny integrovaného povolenia verejnou vyhláškou – KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“. 

Upovedomenie – Konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia – Skládka odpadov Pusté Sady (.pdf)

Pozvánka na zájazd na termálne kúpalisko Vincov les – 26.07.2022

Obec Zemianske Sady a Obec Pusté Sady organizujú zájazd na Termálne kúpalisko Vincov les dňa 26.júla 2022 (v utorok). Odchod autobusu od autobusových zastávok o 9.00 hodine. Poplatok zájazdu 10 € – vstupenka na kúpalisko a doprava. Deti do 3 rokov zdarma. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na Obecných úradoch Zemianske Sady a Pusté Sady do 25.7.2022 do pondelka do 12.00 hodiny a zaplatiť poplatok zájazdu.