Voľby 2022 – vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Obec Pusté Sady V súlade s § 19 ods. 5 v spojení s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že: Vo volebnom okrsku č. 1, Obec Pusté Sady je za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie Pusté Sady vymenovaná Helena Vivodíková, 925 54 Pusté Sady 25.

  • Sídlo: Obecný úrad Pusté Sady
  • Telefónne číslo: 031/7861194
  • Mobilné číslo: 0911 270 363
  • Emailová adresa: obec@obecpustesady.sk

Voľby 2022 – oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie (.pdf)