Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – utvorenie volebného obvodu a určenie počtu volených poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uznesením č. B/92/2022 zo dňa 13.07.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch bude mať 7 poslancov.

Uznesením č. B/93/2022 zo dňa 13.07.2022 určilo, že celé územie obce Pusté Sady je jeden volebný obvod.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – utvorenie volebného obvodu a stanovenie počtu volených poslancov (.pdf)