Voľby 2022 – Oznámenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov MVK

Obec Pusté Sady oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych  krajov v roku 2022: obec@obecpustesady.sk.

Voľby 2022 – Oznámenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov MVK (.pdf)