Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva

Obec Pusté Sady uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby Obecného zastupiteľstva:

  1. Daniela Drahovská, 62r., dôchodkyňa, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia
  2. Ján Forro, 49 r., živnostník, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia
  3. Jaromír Gureň, 61 r., dôchodca, ŽIVOT – NÁRODNÁ STRANA
  4. František Hudák, 75 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
  5. Ľubomír Jankovič, 60 r., nezamestnaný, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia
  6. Marek Mesároš, 37 r., živnostník, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia
  7. Viliam Oberhauser, Ing., CSc., 74 r., dôchodca, ŽIVOT – NÁRODNÁ STRANA
  8. Júlia Šípková, 64 r., dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
  9. Pavol Vivodík, 57 r., údržbár, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia
  10. Peter Vívodík, 57 r. vedúci nákupu, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva (.pdf)