Vzdelávacie aktivity v Materskej škole

… máme v škôlke dvoch nových obyvateľov – slimáčikov, o ktorých sa staráme. Pozorujeme ich a vyhľadávame o nich informácie. 

… farby a farebné odtiene dokážeme rozlišovať na obrázkoch z textilu, ktoré sme si sami vytvorili.