Orez drevín v blízkosti vzdušných elektrických vedení – jeseň 2022

Západoslovenská Distribučná akciová spoločnosť oznamuje občanom, že v nasledujúcich dňoch bude prostredníctvom poverenej firmy LESOREK s.r.o. vykonávať orezy konárov stromov, ktoré zasahujú do vzdušného elektrického vedenia. Orez prebieha na základe oprávnení vyplývajúcich zo zákona č. 251/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladaný termín výkonu prác: 17.10 – 21.10 2022. Prosíme obyvateľov o strpenie a súčinnosť. Ďakujeme za pochopenie.