Exkurzia do Vlastivedného múzea v Hlohovci

Vlastivedné múzeum v Hlohovci ponúka expozície vhodné pre mladších i starších žiakov Základných škôl. Pre žiakov našej školy bola najpríťažlivejšia expozícia týkajúca sa slovenskej fauny. Ale s údivom si poobzerali aj historické artefakty z dôb dávno minulých.