Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – uverejnenie výsledkov

Miestna volebná komisia v Pustých Sadoch podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

  • Daniela Drahovská, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia
  • František Hudák, Kresťanskodemokratické hnutie
  • Ľubomír Jankovič, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia
  • Marek Mesároš, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia
  • Júlia Šípková, Kresťanskodemokratické hnutie
  • Pavol Vivodík, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia
  • Peter Vivodík, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia

B. Za starostu obce Pusté Sady bol zvolený:

  • Tomáš Nemeček, Ing., SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – výsledky (.pdf)