Referendum 21.01.2023 – Emailová adresa pre delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

V súlade § 49 ods. 1,2 a 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Pusté Sady oznamuje, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum je: obec@obecpustesady.sk.

Referendum 21.01.2023 – Emailová adresa pre delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie (.pdf)