Rozpočet obce Pusté Sady na roky 2023 – 2025

Obec Pusté Sady zverejňuje schválený rozpočet na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. Rozpočet obce na rok 2023 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2022.

Rozpočet obce Pusté Sady na roky 2023 – 2025 – schválený (.pdf)