Zmluvy 2023

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2023. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva vo formáte PDF
René Durdiak-Zmluva o nájme bytu - Horziont B19.12.202327.12.202301.01.2024145,38 EUR mesačneRené Durdiak - Nájomná zmluva (.pdf)
Barbora Macháčová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024209,40 EUR mesačneBarbora Macháčová - Dodatok č. 2 (.pdf)
Mária Vyskočová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024189,97 EUR mesačneMária Vyskočová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Radoslav Vaško-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024274,02 EUR mesačneRadoslav Vaško - Dodatok č. 3 (.pdf)
Jozef Vandák-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024258,49 EUR mesačneJozef Vandák - Dodatok č. 3 (.pdf)
Miriam Ščasná-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024197,93 EUR mesačneMiriam Ščasná - Dodatok č. 3 (.pdf)
Slávka Súkenníková-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024128,66 EUR mesačneSlávka Súkenníková - Dodatok č. 3 (.pdf)
Róbert Rajčo-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024323,06 EUR mesačneRóbert Rajčo - Dodatok č. 3 (.pdf)
Katarína Krišková-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024247,56 EUR mesačneKatarína Krišková - Dodatok č. 3 (.pdf)
Maroš Kriška-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024210,33 EUR mesačneMaroš Kriška - Dodatok č. 3 (.pdf)
Miroslav Kožuch-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024223,78 EUR mesačneMiroslav Kožuch - Dodatok č. 3 (.pdf)
Jozef Kotúček-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu19.12.202327.12.202301.01.2024272,23 EUR mesačneJozef Kotúček - Dodatok č. 3 (.pdf)
Martin Kollárik-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024301,45 EUR mesačneMartin Kollárik - Dodatok č. 3 (.pdf)
Katarína Kohútová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024269,72 EUR mesačneKatarína Kohútová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Agneta Juhanyak-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024273,61 EUR mesačneAgneta Juhanyak - Dodatok č. 3 (.pdf)
Jana Faturová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024191,52 EUR mesačneJana Faturová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024113,99 EUR mesačneJaroslava Drápalová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Michal Vivodík-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024269,72 EUR mesačneMichal Vivodík - Dodatok .č 3 (.pdf)
Dominik Szerencsés-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024266,86 EUR mesačneDominik Szerencsés - Dodatok č. 2 (.pdf)
Michaela Klištincová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024291,72 EUR mesačneMichaela Klištincová - Dodatok č. 2 (.pdf)
Simona Foltánová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024234,08 EUR mesačneSimona Foltánová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Gabriela Janíčková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024199,94 EUR mesačneGabriela Janíčková - Dodatok č. 1 (.pdf)
Tlapnet SK, a.s.291112482023Zmluva o nájme časti domu - vybudovanie a prevádzka základovej stanice29.11.202330.11.202301.12.2023-Zmluva č. 291112482023
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/010/27Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. 09.11.202309.11.202310.09.2023-Dohoda 23/05/010/27 (.pdf)
GA-AUDIT s.r.o.-Audit účtovnej závierky za účtovný rok 202207.11.202307.11.202308.11.20231 248 EURZmluva GA-Audit, s.r.o. - 2022 (.pdf)
INEX - Hausgarden s.r.o.1/2023Zmluva o dielo - Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity v obci Pusté Sady26.10.202303.11.202304.11.2023134 434,18 EURZmluva o dielo 1/2023 (.pdf)

Cenová ponuka (.xlsx)
Ján Ščasný-Kúpna zmluva - novovytvorená parcela č. 133/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 93 m2 a novovytvorená parcela č. 1078/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2 30.10.202330.10.202331.10.2023520 EURKúpna zmluva - Ján Ščasný (.pdf)
Ladislav Práznovský-Kúpna zmluva - novovytvorená parcela č. 133/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 211 m230.10.202330.10.202331.10.20231 055 EURKúpna zmluva - Ladislav Práznovský (.pdf)
Jozef Kotúček1/2023Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce30.10.202330.10.202331.10.202328,69 EUR ročneNájomná zmluva - Jozef Kotúček (.pdf)
Tlapnet SK, a.s.171012482023Zmluva o prenájme priestoru na základovú stanicu verejnej internetovej siete14.10.202324.10.202301.11.2023-Zmluva č. 171012482023 (.pdf)
MAGNA ENERGIA a.s.2924/2023Zmluva o dodávke elektriny10.10.202319.10.202301.12.2023-Zmluva č. 2924/2023 (.pdf)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky3377/2023Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity v obci Pusté Sady"13.10.202313.10.202314.10.2023129 378,38 EURZmluva č. 3377/2023 (.pdf)
Ecoembra s.r.o.-Zmluva o dielo - Sanácia fasády BD Horizont A, Pusté Sady - I. etapa18.09.202328.09.202329.09.20239 599,50 EURZmluva o dielo Ecoembra (.pdf)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyIROP-Z302091CXW2-91-108Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v obci Pusté Sady28.09.202328.09.202329.09.202313 000 EURZmluva - riešenie migračných výziev v obci Pusté Sady (.pdf)
Gabriela Janíčková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B26.09.202326.09.202327.09.2023183,77 EUR mesačneZmluva o nájme bytu - Gabriela Janíčková (.pdf)
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pata, Filiálka Pusté Sady-Zmluva o výpožičke - stena kostola na umiestnenie defibrilátora v rámci projektu „Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové a
voľnočasové aktivity v obci Pusté Sady“
22.09.202325.09.202326.09.2023-Zmluva o výpožičke - defibrilátor (.pdf)
Dominik Szerencsés-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 1 - Dominik Szerencsés (.pdf)
Katarína Krišková-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Katarína Krišková (.pdf)
Gabriela Janíčková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 1 - Gabriela Janíčková (.pdf)
Agneta Juhanyak-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Agneta Juhanyak (.pdf)
Jozef Vandák-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Jozef Vandák (.pdf)
Róbert Rajčo-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Róbert Rajčo (.pdf)
René Durdiak-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu30.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - René Durdiak (.pdf)
Barbora Macháčová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Barbora Macháčová (.pdf)
Jozef Kotúček-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Jozef Kotúček (.pdf)
Michaela Klištincová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 1 - Michaela Klištincová (.pdf)
Mária Vyskočová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Mária Vyskočová (.pdf)
Jana Faturová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Jana Faturová (.pdf)
Michal Vivodík-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Michal Vivodík (.pdf)
Radoslav Vaško-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Radoslav Vaško (.pdf)
Simona Foltánová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 1 - Simona Foltánová (.pdf)
Miriam Ščasná-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu30.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Miriam Ščasná (.pdf)
Katarína Kohútová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Katarína Kohútová (.pdf)
Miroslav Kožuch-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Miroslav Kožuch (.pdf)
Slávka Súkenníková-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Slávka Súkenníková (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Jaroslava Drápalová (.pdf)
Maroš Kriška-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Maroš Kriška (.pdf)
Martin Kollárik-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Martin Kollárik (.pdf)
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.10VO/03/2023/EL-KSVOPríkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup elektrickej energie16.06.202307.07.202308.07.2023360 EUR10VO/03/2023/EL-KSVO (.pdf)
Simona Foltánová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A29.06.202329.06.202330.06.2023183,33 EUR mesačneZmluva o nájme bytu - Simona Foltánová (.pdf)
RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo-Darovacia zmluva - finančné prostriedky na podujatie Deň detí 202314.06.202314.06.202315.06.2023200 EURDarovacia zmluva - MDD 2023 (.pdf)
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.-Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2023/202418.05.202318.05.202319.05.2023-Zmluva Zdravo a Chutne.com, s.r.o - 2023-2024 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/054/39Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa26.04.202326.04.202327.04.2023-Dohoda 23/05/054/39 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/010/21Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/21 o pomoci v hmotnej núdzi06.04.202306.04.202307.04.2023-Dodatok č. 1 k dohode 22/05/010/21 (.pdf)
Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta03/2023Zmluva o poradenstve a spolupráci - spracovanie PHRSR obce na roky 2023 - 203004.04.202304.04.202305.04.2023800 EURZmluva o poradenstve a spolupráci 03/2023 (.pdf)
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho-Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe27.03.202328.03.202329.03.2023-Zmluva - praktické vyučovanie (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.-Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi s neobalových výrobkov21.03.202321.03.202322.03.2023-Dodatok č. 5 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2008 - cenník služieb27.01.202330.01.202331.01.2023-Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
Zdenko Hájnik1/2023Kúpna zmluva - pozemok v k.ú. obce Pusté Sady18.01.202318.01.202319.01.2023295 €KZ 1/2023- Zdenko Hájnik (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 8 k zmluve č. 105/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch01.01.202312.01.202313.01.2023-Dodatok č. 8 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)