Zmluvy 2023

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2022. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva vo formáte PDF
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.-Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2023/202418.05.202318.05.202319.05.2023-Zmluva Zdravo a Chutne.com, s.r.o - 2023-2024 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/054/39Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa26.04.202326.04.202327.04.2023-Dohoda 23/05/054/39 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/010/21Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/21 o pomoci v hmotnej núdzi06.04.202306.04.202307.04.2023-Dodatok č. 1 k dohode 22/05/010/21 (.pdf)
Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta03/2023Zmluva o poradenstve a spolupráci - spracovanie PHRSR obce na roky 2023 - 203004.04.202304.04.202305.04.2023800 EURZmluva o poradenstve a spolupráci 03/2023 (.pdf)
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho-Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe27.03.202328.03.202329.03.2023-Zmluva - praktické vyučovanie (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.-Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi s neobalových výrobkov21.03.202321.03.202322.03.2023-Dodatok č. 5 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2008 - cenník služieb27.01.202330.01.202331.01.2023-Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
Zdenko Hájnik1/2023Kúpna zmluva - pozemok v k.ú. obce Pusté Sady18.01.202318.01.202319.01.2023295 €KZ 1/2023- Zdenko Hájnik (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 8 k zmluve č. 105/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch01.01.202312.01.202313.01.2023-Dodatok č. 8 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)