Veľkonočné sviatky 2023

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2023 Vám želá starosta obce Ing. Tomáš Nemeček, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Pusté Sady.